Skip to content

Llenguatge inclusiu

No volem deixar d’esmentar un aspecte d’inclusivitat d’aquest projecte Amics Amigues de la Pagesia.

Els valors sobre els quals ens sostenim per fonamentar-lo són els desitjables en qualsevol iniciativa sense ànim de lucre que es vulgui moderna, incloent-hi el fet de mirar de reflectir sempre una igualtat de gènere veritable i intel·ligent, en tots els àmbits socials.

En aquest sentit, la nostra marca incorpora la dualitat d’una forma fins i tot volgudament visibilitzadora del femení (del dret), i alhora, quant a textos, per afavorir un diàleg més fàcil i deslliurat de desdoblaments i complexitats sovint artificials, la nostra narrativa utilitzarà, regularment, el gènere masculí inclusiu. És a dir: quan sovint fem servir mots com pagès, ramader o ciutadà, cadascuna d’aquestes paraules ja inclourà, naturalment, el fet que puguin ser pageses i pagesos, ramaderes i ramaders o ciutadanes i ciutadans.