Skip to content

Coneix Civisme en l’espai agrari i ramader

Per Marta Civil i Serra, periodista. Per a XMIAA i Fundació Unió de Pagesos de Catalunya.

Fotografia: David Bartus

Anar a visitar un hort de mongetes del Ganxet, un camp d’oliveres o una granja d’animals a pagès és una experiència enriquidora, que s’ha de fer sempre amb civisme i respecte absolut. No podem endinsar-nos en un paisatge i espai agrari, sense unes pautes de conducta socials. Ens ho ensenyen de ben petits a l’escola i també hem de tenir-ho en compte, quan ens hi apropem pel nostre compte, ja de més grans.

Però què es un espai agrari? Un espai agrari és un conjunt d’espais oberts amb amplitud i vocació d’us agrícola, ramadera o forestal. Acostuma a ser a l’aire lliure i pot tenir els límits del territori oberts o tancats.

Avui us proposem reflexionar sobre la importància de respectar els entorns agraris, les granges d’animals i boscos que visitem, quan busquem una mica de calma per desconnectar del ritme intens de ciutat. Aprendrem que les entrades sense permís a explotacions agràries i ramaderes no són un problema menor: es tracta d’una conducta il·legal, denunciable, i que pot afectar la cadena de seguretat alimentària, amb danys directes i indirectes, i un alt cost emocional.

Visitar els cultius i les granges, sempre amb permís

Si volem visitar una explotació agrària o ramadera cal fer-ho sempre amb permís. Seran els propietaris els qui ens podran confirmar si és un moment adequat per a la visita o si és millor apropar-nos-hi en un altre moment. També cal tenir en compte que hi ha certs períodes de l’any en els quals els pagesos i ramaders han de concentrar-se en la collita o la cria dels animals, per garantir una qualitat òptima del producte, sense distraccions.

Una opció interessant per visitar espais agraris és la que ens ofereix el portal d’Agroturisme.org, on podem escollir la modalitat d’allotjar-nos en cases, que poden formar part d’explotacions agràries, ramaderes o forestals, i també l’opció d’activitats de dia, amb visites concertades a camps d’oliveres, vinyes i cellers.

Les ‘cinc llibertats’ del benestar animal

A Catalunya, les granges han de complir una normativa bàsica de benestar animal (RD 348/2000), que preveu que tant la persona responsable dels animals com els operaris que en depenen han de tenir una formació acreditada, amb estudis específics per garantir la cura del benestar animal. A més a més, a tot el territori de la Unió Europea els animals han de viure i ser transportats senes patir dolor i respectant les ‘cinc llibertats’ del benestar animal que l’any 1965 va definir l’Organització Mundial de la Sanitat Animal.

En concret, les ‘cinc llibertats’ de benestar animal són que qualsevol animal ha de viure lliure de: fam, set i desnutrició; temor i angoixa; molèsties físiques i tèrmiques; dolor, lesió i malaltia; manifestar un comportament natural.

Tenint en compte aquestes ‘cinc llibertats’ del benestar animal, podem entendre que quan una persona aliena a la granja hi entra sense permís, es produeixen riscos importants, perquè es trenca la garantia de seguretat alimentària i l’animal pot patir por, angoixa, dolor, lesió, desnutrició i inclús, en alguns casos, la mort.

A més a més, a aquests danys directes de l’animal cal afegir-hi els danys que sovint es produeixen a les instal·lacions, amb tanques malmeses, desperfectes a aparells sensors, i el cost emocional que els suposa per als professionals agraris i ramaders, veure qüestionada la seva feina i recuperar, de nou, el procés productiu. Recordem, doncs, que quan decidim anar a visitar un espai agrari, sempre ho hem de fer amb civisme i respecte absolut, al territori, al paisatge, als cultius, als animals i, sobretot, a la feina diària experta de les persones agràries, ramaderes i forestals. Són feines imprescindibles per poder gaudir d’un equilibri territorial entre el món rural i el món urbà.

Un post produït amb la col·laboració de: