Skip to content

Coneix Etiquetatge de proximitat, amb noms i cognoms

Per Marta Civil i Serra, periodista. Per a XMIAA i Fundació Unió de Pagesos de Catalunya.

Fotografia: Diputació de Barcelona, Biblioteca Virtual, 2023.

L’actual normativa catalana de l’etiquetatge de productes agroalimentaris de proximitat és una de les més restrictives d’Europa i exigeix, com un dret a la seguretat i a la informació alimentàries, que consti el nom i cognoms de la persona productora i elaboradora, i la població on s’ha produït. Es tracta d’una política que s’ha d’aplicar per a fruita, verdura i hortalissa, també per a la carn i peix, tant si l’aliment es ven envasat com a granel. L’Agència Catalana del Consum és l’organisme públic de la Generalitat de Catalunya que s’encarregarà de vetllar perquè durant el procés de venda s’apliqui la normativa d’una manera correcta i, en cas contrari, obrirà un procediment d’esmena o sanció.

Saber què mengem i d’on prové el producte de proximitat que triem per al nostre cistell de la compra, amb un etiquetatge correcte, ens permet com a persones consumidores elegir d’una manera conscient quin tipus de consum volem promoure i optar per una compra de productes més sostenibles, allunyant-nos d’aquells que hagut de recórrer milers de quilòmetres fins arribar al nostre plat.

Així doncs, avui volem descobrir el benefici de comprar productes de proximitat, cultivats a prop de casa, saber-los identificar, i ens aturarem a conèixer la diferència entre la venda de directa o de circuit curt, que poden semblar dos conceptes sinònims, però que no ho són. També veurem com la compra de producte de proximitat ajuda la persona consumidora a potenciar l’economia agrària i ramadera del territori i, al mateix temps, a frenar la despoblació de les zones rurals.

Dret a la seguretat i a la informació alimentàries

Però què es un producte de proximitat? I què diferencia la venda directa de la venda de circuit curt?

Per producte de proximitat ens referim a la venda de productes agroalimentaris, cultivats a la terra o procedents de la ramaderia i pesca, i també els productes que han estat elaborats o transformats per productors o agrupacions de productores agràries, dins dels límits territorials de Catalunya.

Aquests productors o elaboradors poden arribar al consumidor final a través de la venda directa, sense cap intermediari,o a través del circuit curt, que és quan entre el productor o productora i la persona consumidora final només hi ha un únic intermediari, com poden ser establiments minoristes, agrobotigues, establiments de turisme rural i establiments de restauració. També és permesa la venda a distància i la venda ambulant, sempre que es disposi del distintiu que informi de qui és la persona productora i la població.

Per regular la informació que es transmet al consumidor, sobre l’origen del producte de proximitat cultivat a Catalunya, l’any 2013 la Generalitat va aprovar un decret de venda de proximitat, modificat l’any 2019, per donar un major impuls a aquest model de venda i ampliar la normativa a tots els productes agraris, permetent, per exemple, que productes fins aleshores exclosos, com les flors, també s’hi puguin acollir.

Indicadors visibles per al consumidor final

Per al desplegament del decret, la Generalitat estableix uns cartells indicadors que han de ser visibles a la parada de venda directa, o en els establiments de circuit curt, tant per a productes envasats com a granel. La imatge visual és un cercle amb una fletxa, generalment en to vermell, on s’inclou tota la informació de procedència del producte agroalimentari de proximitat. D’aquesta manera, quan anem a comprar, tindrem tota la informació disponible, a la vista, per decidir si volem comprar aquell aliment en concret. En el cas d’absència de cartell, s’entendrà que el producte no té un origen de proximitat.

Cal destacar, però, que hi ha uns quants productes que queden exclosos d’acollir-se a aquesta acreditació com poden ser els recol·lectats en el medi natural (bolets, cargols, baies, aranyons), llet crua sense envasar, carn sacrificada en escorxadors no autoritzats, o venda de productes de caça.

El benefici de comprar productes de proximitat, cultivats a Catalunya, a través de la venda directa o en circuit curt, va més enllà de la pròpia salut familiar. Redueix la petjada ecològica, amb un estalvi en el transport, i fomenta els productes de temporada, el manteniment de les varietats autòctones i la biodiversitat. A més, des del punt de vista socioeconòmic, ajuda també la pagesia a rebre un preu just i raonable pels seus productes i, per tant, a fer viable la seva feina, tan necessària per a la societat.

Fonts consultades:

Generalitat de Catalunya [En línia]: Guia ràpida d’identificació / Venda de proximitat.

Un post produït amb la col·laboració de: