Skip to content

Pagesia-antiga Mons urbà i rural: coneguem-nos millor

La pagesia és sovint un concepte imaginari per a una part de la societat, la que viu en ciutats o grans conurbacions, i que descobreix la ruralia quan s’escapa uns dies cercant la calma o les virtuts del camp i la muntanya. Però, bàsicament, ¿què hi fa la nostra pagesia en aquesta part no-urbana del territori de Catalunya?

Gastronomia

Pobles

Paisatges